Hội trường A, B

 

Hội trường A. Hội trường 600 chỗ, nhà trệt diện tích 1.116,6 m2

 

              Hội trường B. Hội trường 200 chỗ, nhà trệt diện tích 554 m2.

 

   

Liên kết mạng xã hội