Hội trường A, B

 

Hội trường A. Hội trường 600 chỗ, nhà trệt diện tích 1.116,6 m2

 

              Hội trường B. Hội trường 200 chỗ, nhà trệt diện tích 554 m2.