Ban giám hiệu

1. Hiệu trưởng:

TS. PHẠM PHÁT

- Ngày tháng năm sinh:            08/03/1957

- Trình độ chuyên môn:            Tiến sĩ

- Điện thoại:       0673. 857 084

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Nhiệm vụ phân công:

- Phụ trách chung.

- Phụ trách các phòng: Tổ chức – Hành chính (Tổ chức); Đào tạo; Tài vụ; Thanh tra.

- Phụ trách các khoa: Khoa học cơ bản; Khoa Tại chức.

2. Phó Hiệu trưởng:

ThS. VÕ MINH LÂM

- Ngày tháng năm sinh: 20/8/1978

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Anh văn

- Điện thoại: 0673.857 083

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Nhiệm vụ phân công:

Phụ trách các phòng: Quản trị - Thiết bị - Thư viện; Tổ chức – Hành chính (Hành chính + Trang Web + Quản trị mạng); Chính trị và Công tác Sinh viên; Khoa Kinh tế - xã hội & Nhân văn; Trung tâm Ngoại ngữ - tin học.

 

 

3. Phó Hiệu trưởng:

ThS. TRƯƠNG NHẬT TRIẾT

- Ngày tháng năm sinh: 15/4/1985

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản

- Điện thoại: 0673.874 975

- Email: tntrietThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ được phân công:

Phụ trách các phòng:Quản lý khoa học & HTQT, Quan hệ doanh nghiệp, Khoa Nông nghiệp - Thủy sản, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

 


Liên kết mạng xã hội

Lượt truy cập

Hôm nay1128
Hôm qua1523
Tuần này8568
Tháng này32309
Số lượt truy cập1482331

Đang trực tuyến

Khách : 86 khách online Thành viên : Không có online