Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Thay đổi phương thức tuyển sinh các ngành Hệ VLVH

Trường Đại học Cần Thơ thông báo thay đổi phương thức tuyển sinh các ngành hệ VLVH từ đợt 1 năm 2017 như sau:

Thông tin chi tiết: Xem tại đây

 

   

Departments and Centres

Department of Training
Department of Business Relations
Department of General Administration
Department of Research Management and International Relations
Department of Student Affairs
Center of Foreign Language and Informatics

Faculties

Faculty of Economics, Social Sciences and Humanities
Faculty of Basic Sciences
Faculty of Information Technology
Faculty of Agriculture and Aquaculture

Teachers and Staff

Teachers and Staff

Liên kết mạng xã hội