Cơ cấu tổ chức Khoa Nông nghiệp - Thủy sản

 

Sơ đồ tổ chức Khoa Nông nghiệp - Thủy sản

 

Trưởng khoa

 

 

TRỊNH XUÂN VIỆT

- Ngày tháng năm sinh: 30/10/1980

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Trồng trọt

- Điện thoại:  0168.700.3812

- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ được phân công:

1.Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên hàng năm và dài hạn nhằm đáp ứng được yêu cầu giảng dạy của Khoa.

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động từng năm, học kỳ.

3. Phối hợp với các Phó trưởng Khoa, Trưởng bộ môn tổ chức kiểm tra, đánh giá việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh, sinh viên theo định kỳ hoặc đột xuất. Kiểm tra việc thực hiện chương trình và các loại hồ sơ chuyên môn đã quy định.

4. Tổ chức và điều hành công việc của văn phòng Khoa như: lưu trữ hồ sơ, văn thư, tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, nguyện vọng của giảng viên, HSSV …

5. Đảm bảo việc thực hiện đúng các chế độ chính sách cho giảng viên, HSSV.

6. Tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua của Khoa, trường hoặc các đoàn thể phát động theo từng chủ điểm qua các ngày lễ lớn.

7. Hướng dẫn, tổ chức các kỳ thi học kỳ cho các lớp. Hướng dẫn chấm thi theo đúng qui chế chuyên môn.

8. Phối hợp với các Phó trưởng Khoa tổ chức, thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, tổ chức báo cáo chuyên đề trong từng bộ môn, viết sáng kiến kinh nghiệm …

9. Thường xuyên nhắc nhỡ giảng viên, HSSV thực hành tiết kiệm, sử dụng và bảo quản tốt tài sản chung, thực hiện đúng nội qui cơ quan. Tạo mối quan hệ tốt với các Phòng, Khoa, Trung tâm trong trường.

10. Phối hợp với các Phó trưởng Khoa, tổ bộ môn tổ chức sơ kết học kì và tổng kết năm theo từng ngành đào tạo.

11. Thực hiện các công việc khác do sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

 

-------------------

 

Phó trưởng khoa

TRẦN HOÀNG NAM

- Ngày tháng năm sinh: 23/06/1964

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chăn Nuôi

- Điện thoại:      0918 416 026

- Email:               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Phó trưởng khoa

 

 

ThS. NGUYỄN KIM KHA

 


- Ngày tháng năm sinh:  1983

- Trình độ chuyên môn : Thac sĩ Nuôi trồng thủy sản

 

- Điện thoại :    0907.002.441

- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nhiệm vụ của các Phó trưởng khoa:

1. Lập kế hoạch hoạt động của chuyên ngành quản lý theo từng học kỳ, năm học và theo yêu cầu của Trưởng Khoa.

2. Chỉ đạo và kiểm tra toàn bộ hoạt động dạy học của ngành mình quản lý: thực hiện chương trình, qui chế chuyên môn, hồ sơ giảng viên …

3. Phối hợp cùng Trưởng Khoa chỉ đạo, tổ chức các công tác phong trào trong giảng viên và học sinh sinh viên các lớp theo chủ điểm các ngày lễ lớn.

4. Lập kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, chuyên đề khoa học của ngành phụ trách.

5. Đề xuất việc xây dựng và phát triển cơ sở vật chất về thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm để phục vụ việc dạy học ngày càng có hiệu quả và chất lượng tốt hơn.

6. Xây dựng kế hoạch, liên hệ các cơ sở, doanh nghiệp và Viện, Trường để đưa sinh viên đi thực tập hàng năm.

7. Phối hợp cùng tổ bộ môn dự kiến phân công giờ dạy, lớp dạy của giảng viên ở đầu năm học, đầu học kỳ.

8. Sơ, tổng kết việc dạy học ở cuối học kỳ của ngành quản lý, thống kê số liệu và báo cáo cho Trưởng Khoa theo định kỳ.

9. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng Khoa.

 

-------------------

 

   
   

 

Giáo vụ Khoa

Trương Lê Khánh Toàn

 

 

TỔ BỘ MÔN DỊCH VỤ THÚ Y

 

TỔ TRƯỞNG

Lâm Kim Yến

 • Năm sinh: 23/03/1981
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chăn nuôi thú y
 • Điện thoại: 0939 998 866
 • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Cao Thanh Hoàn

 • Năm sinh: 06/07/1970
 • Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu sinh Thú y
 • Điện thoại: 0918 853 327
 • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Nguyễn Thị Mỹ Linh

 • Năm sinh: 00/00/1976
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chăn nuôi thú y
 • Điện thoại: 0944 330 933
 • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Ngô Phú Cường

 • Năm sinh: 20/11/1976
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Thú y
 • Điện thoại: 0919 020 823
 • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Trần Thị Thanh Thuý

 • Năm sinh: 07/04/1964
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học nông nghiệp
 • Điện thoại: 0979535524
 • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Nguyễn Thanh Vũ

 • Năm sinh: 09/09/1975
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chăn nuôi
 • Điện thoại: 0913 155 779
 • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TỔ BỘ MÔN BẢO VỆ THỰC VẬT

TỔ TRƯỞNG

Phan Thị Thanh Tuyền

 • Năm sinh: 06/06/1984
 • Trình độ chuyên môn: Cao học Khoa học Đất
 • Điện thoại: 0907 146 784
 • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Nguyễn Phước Triển

 • Năm sinh: 22/08/1989
 • Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Bảo vệ thực vật
 • Điện thoại: 0946 477 019
 • Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Nguyễn Thị Phúc Nguyên

 • Năm sinh: 16/11/1985
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học Cây trồng
 • Điện thoại: 0988 902 257
 • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Võ Thị Kim Quyên

 • Năm sinh: 13/04/1987
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trồng trọt
 • Điện thoại: 0903 450 632
 • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Lê Thị Kim Thoa

 • Năm sinh: 12/05/1980
 • Trình độ chuyên môn: Cao học Bảo vệ thực vật
 • Điện thoại: 0908 886 564
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Nguyễn Thị Quế Phương

 • Năm sinh: 17/11/1978
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Trồng trọt
 • Điện thoại: 0976 271 699
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Nguyễn Thị Huyền Trang

 • Năm sinh: 15/08/1987
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học
 • Điện thoại: 01669 666 657
 • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Tăng Thị Thanh Hương

 • Năm sinh: 17/12/1988
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Bảo vệ thực vật
 • Điện thoại: 01234.17.12.88
 • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Trần Nguyễn Trúc Giang

 • Năm sinh: 00/00/1988
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Phát triển nông thôn
 • Điện thoại: 0907 212 387
 • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Võ Thành Minh Quân

 • Năm sinh: 28/12/1991
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học
 • Điện thoại: 01665 744 156
 • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Nguyễn Thị Ngọc Lành

 • Năm sinh: 02/03/1990
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học cây trồng
 • Điện thoại: 0988 473 972
 • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TỔ BỘ MÔN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

TỔ TRƯỞNG

Tạ Hoàng Bảnh

 • Năm sinh: 21/02/1981
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản
 • Điện thoại: 0982 656 869
 • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Huỳnh Văn Sáng

 • Năm sinh: 22/07/1986
 • Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản
 • Điện thoại: 0985 221 860
 • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Lê Phan Anh Phụng

 • Ngày tháng năm sinh:      12/8/1984

 • Trình độ chuyên môn:      Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

 • Điện thoại:      0916 363937

 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lê Thị Mai Anh

 • Năm sinh: 29/02/1984
 • Trình độ chuyên môn: Cao học Nuôi trồng thủy sản
 • Điện thoại: 0939 494 094
 • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Trịnh Thị Thanh Hoà

 • Năm sinh: 17/01/1986
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản
 • Điện thoại: 0919 463 867
 • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Nguyễn Thị Long Châu

 • Năm sinh: 04/12/1984
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản
 • Điện thoại: 0984 430 585
 • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Huỳnh Chí Thanh

 • Năm sinh: 08/04/1983
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản
 • Điện thoại: 0986 000 752
 • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Departments and Centres

Department of Training
Department of Business Relations
Department of General Administration
Department of Research Management and International Relations
Department of Student Affairs
Center of Foreign Language and Informatics

Faculties

Faculty of Economics, Social Sciences and Humanities
Faculty of Basic Sciences
Faculty of Information Technology
Faculty of Agriculture and Aquaculture

Teachers and Staff

Teachers and Staff

Liên kết mạng xã hội

Lượt truy cập

Hôm nay2443
Hôm qua3649
Tuần này15903
Tháng này96829
Số lượt truy cập4257801

Đang trực tuyến

Khách : 131 khách online Thành viên : Không có online