Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Phòng máy vi tính thực hành

Nhà trường có 5 phòng máy vi tính với tổng số máy vi tính phục vụ học tập là: 300 máy

Hình 1. Phòng máy vi tính thực hành

Hình 2. Phòng máy vi tính thực hành

Hình 3. Phòng máy vi tính thực hành

 

   

Departments and Centres

Department of Training
Department of Business Relations
Department of General Administration
Department of Research Management and International Relations
Department of Student Affairs
Center of Foreign Language and Informatics

Faculties

Faculty of Economics, Social Sciences and Humanities
Faculty of Basic Sciences
Faculty of Information Technology
Faculty of Agriculture and Aquaculture

Teachers and Staff

Teachers and Staff

Liên kết mạng xã hội