Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Khu hành chính 5 tầng

 

Khu hành chính (5 tầng)

Khu này bao gồm: Khối hành chính (các phòng, khoa), thư viện, phòng vi tính, phòng ngoại ngữ và các phòng thí nghiệm: quy mô 01 trệt, 04 lầu, diện tích sàn là 5.543,1 m2. Đây là nơi làm việc, họp hội của viên chức, giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.

 

   

Departments and Centres

Department of Training
Department of Business Relations
Department of General Administration
Department of Research Management and International Relations
Department of Student Affairs
Center of Foreign Language and Informatics

Faculties

Faculty of Economics, Social Sciences and Humanities
Faculty of Basic Sciences
Faculty of Information Technology
Faculty of Agriculture and Aquaculture

Teachers and Staff

Teachers and Staff

Liên kết mạng xã hội