TT

Họ tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Trịnh Xuân Việt

Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0168.700.3812

2

Trương Nhật Triết

Phó trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919.433.306

3

Trần Hoàng Nam

Phó trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918.416.026

4

Trương Lê Khánh Toàn

Giáo vụ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0169.779.5685

5

Tạ Hoàng Bảnh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0982.656.869

6

Lê Thị Mai Anh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0939.494.094

7

Dương Thiên Kiều

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0979.671.710

8

Lê Phan Anh Phụng

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0916.363.937

9

Nguyễn Thị Long Châu

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0984.430.585

10

Huỳnh Văn Sáng

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0985.221.860

11

Lâm Kim Yến

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0939.998.866

12

Ngô Phú Cường

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

913.126.839

13

Cao Thanh Hoàn

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919.524.787

14

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0944.330.933

15

Trần Thị Thanh Thúy

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0979.535.524

16

Nguyễn Thị Quế Phương

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0976.271.699

17

Lê Thị Kim Thoa

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0908.886.564

18

Huỳnh Chí Thanh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0986.000.752

19

Trịnh Thị Thanh Hòa

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919.463.867

20

Phan Thị Thanh Tuyền

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0907.146.784

21

Võ Thị Kim Quyên

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0903.450.632

22

Trần Nguyễn Trúc Giang

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0907.867.871

23

Nguyễn Thị Huyền Trang

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0988.904.334

24

Nguyễn Thị Ngọc Lành

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0988.473.372

25

Nguyễn Thanh Vũ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0913.155.779

 

 

Liên kết mạng xã hội