TT

Họ tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Nguyễn Văn Lích

Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918.042.679

2

Huê Quốc Hòa

Phó Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0913.455.700

3

Phạm Thị Quỳnh Trâm

Phó Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0989.216.977

4

Tô Nguyễn Trà Giang

Giáo vụ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918.293.332

5

Sỹ Thị Thế

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919.099.123

6

Lê Thị Hoa Xuân

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919.027.374

7

Huỳnh Văn Khỏe

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919.060.208

8

Lê Thái Anh Thư

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0907.335.183

9

Đỗ Thị Trúc Mai

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0907.470.992

10

Võ Thị Tố Hoàng

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0989.216.980

11

Trần Hồng Tâm

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0985.144.854

12

Đỗ Thanh Tùng

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0907.298.079

13

Trần Tố Quyên

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0985.678.235

14

Võ Minh Trí

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918.810.685

15

Nguyễn Tố Mai

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0904.575.613

16

Phan Quốc Cường

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0915.854.040

17

Lương Phụng Tiên

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0944.705.533

18

Nguyễn Anh Tuấn

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919.369.192

19

Ngô Ngọc Danh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0169.407.9610

20

Nguyễn Thị Thanh Mai

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0903.691.396

21

Nguyễn T.Thanh Xuyến

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01277.287.637

22

Lê Cao cường

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0913.060.604

23

Nguyễn Anh Thoại

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0944.001.394

24

Huỳnh Thị Thúy Quyên

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01227.828.699

25

Phan Thị Thúy Giàu

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01699.383293
26 Kiều Đắc Thêm   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0939.326.833
27 Trần Hiếu Nhân   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01689.199.192

 

Liên kết mạng xã hội