Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Chuẩn đầu ra Ngành trung cấp Tin học ứng dụng

 

Về kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản về lĩnh vực Công nghệ thông tin như:


  • Tin học văn phòng;

  • Lắp ráp và bảo trì hệ thống máy tính;

  • Quản trị mạng máy tính;

  • Xây dựng phần mềm;

  • Thiết kế website.

 

Về kỹ năng:

 

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

 

Tổ chức và thực hiện lắp ráp, cài đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống máy tính;

 

Xây dựng các ứng dụng Công nghệ thông tin.

 

Thái độ nghề nghiệp:

 

Có phẩm chất và đạo đức tốt, có ý thức phát triển nghề nghiệp, có khả năng thích ứng các công việc được giao ở các cơ quan nhà nước, xí nghiệp sản xuất hoặc công ty kinh doanh về lĩnh vực Công nghệ thông tin.

 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng làm việc tốt trong lĩnh vực tin học văn phòng; lắp ráp, bảo trì và sửa chữa hệ thống máy tính; thiết kế website và quản trị hệ thống mạng; xây dựng các phần mềm.