Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Chuẩn đầu ra Ngành trung cấp Chế biến và bảo quản thủy sản

Về kiến thức:

 

Hiểu rõ đặc tính sinh hoá của nguyên liệu thủy sản ảnh hưởng đến chất lượng, thành phần của nguyên liệu thủy sản và những biến đổi sau khi chết ảnh hưởng đến chất lượng.

 

Có kiến thức về các phương pháp xử lý sơ bộ nguyên liệu thủy sản; nguyên lý bảo quản lạnh nguyên liệu thủy sản; phương pháp vận chuyển nguyên liệu thủy sản.

 

Hiểu rõ hiện tượng, nguyên nhân gây ra sự hư hỏng nguyên liệu thủy sản và biện pháp khắc phục.

 

Nắm rõ quy trình công nghệ chế biến các sản phẩm thủy sản như: đông lạnh, khô, đồ hộp, nước mắm, bột cá, dầu cá.

 

Phân tích được các phương pháp quản lí chất lượng trong bảo quản nguyên liệu và chế biến các sản phẩm thuỷ sản.

 

Có kiến thức về quy trình làm vệ sinh trong xí nghiệp chế biến và bảo quản thủy sản.

 

Về kỹ năng:

 

Có khả năng kiểm tra, phân loại, đánh gíá chất lượng nguyên liệu và sản phẩm thuỷ sản.

 

Có khả năng tổ chức và quản lý sản xuất trong cơ sở chế biến và bảo quản thủy sản.

 

Thực hiện được quy trình bảo quản nguyên liệu thuỷ sản trước khi chế biến.

 

Thực hiện thành thạo từng công việc trong quy trình chế biến các sản phẩm thủy sản và hướng dẫn cho công nhân thực hiện các công đoạn trong quy trình chế biến thủy sản.

 

Áp dụng được hệ thống HACCP trong qúa trình chế biến bảo quản các sản phẩm thủy sản.

 

Hướng dẫn và giám sát công nhân làm vệ sinh trong cơ sở chế biến thủy sản.

 

Thực hiện đúng các quy định về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

 

Thái độ nghề nghiệp:

 

Có phẩm chất đạo đức, có sức khoẻ, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỉ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các phân xưởng, nhà máy, xí nghiệp, công ty chế biến bảo quản thuỷ sản.

 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học có thể làm việc tại các nhà máy chế biến thủy sản; làm việc tại các cơ quan quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm; và làm việc tại các nhà máy chế biến các sản phẩm từ phụ phẩm thủy sản.


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THỦY SẢN: TẢI VỀ