TT

Họ tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Trần Hữu Trung

Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919.028.162

2

Trần Thị Nguyệt

Phó trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0673.705.566

3

Trần Thị Kim Duyên

Văn thư

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0944.979.159

4

 Lê Long Hải

 Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 0972.646.524

5

Hồ Thi Hoàng Diệu

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0165.6598.609

6

Nguyễn Văn Minh

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0986.830.014

7

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0123.456.2872

 

 ĐỘI BẢO VỆ

     

1

Nguyễn Văn Dạng

Bảo vệ

 

0919.869.681

2

Nguyễn Văn Tùng Anh

Bảo vệ

 

0123.9787.822

3

Đặng Xuân Hùng

Bảo vệ

 

0163 5592 559

4

Hồ Duy Hải

Bảo vệ

 

0129.9529.187

5

Lê Kim Xuân

Bảo vệ

 

0942.201771

6

Nguyễn Minh Trung

Bảo vệ

 

0907.259.913

7

Nguyễn Võ Anh Điền

Bảo vệ

 

0939.899.961 

 

 

Liên kết mạng xã hội