Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Báo cáo chuyên đề Tiêu chuẩn Đảm bảo Trang trại cơ bản của Global G.A.P (Rau và Trái cây)

Sáng ngày 27/5/2020, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp phối hợp với Tổ chức Asia Society for Social Improvement and Sustainable Transformation (ASSIST) tổ chức buổi Báo cáo chuyên đề “Tiêu chuẩn Đảm bảo Trang trại cơ bản của Global G.A.P (Rau và Trái cây)” cho sinh viên ngành Bảo vệ thực vật thuộc Khoa Nông nghiệp-Thủy sản. Đại diện Tổ chức ASSIST là Bà Nguyễn Kim Thanh – Chuyên gia Quản lý chuỗi sản xuất nông nghiệp và Bà Võ Nguyễn Minh Thùy – Chuyên gia Phụ trách dự án phát triển bền vững thực hiện phần báo cáo, với sự tham dự của 100 sinh viên ngành Bảo vệ thực vật.

      

ThS. Nguyễn Kim Thanh - Chuyên gia Quản lý chuỗi sản xuất nông nghiệp

trình bày phần báo cáo

Tham dự buổi báo cáo chuyên đề, sinh viên tiếp thu được nhiều kiến thức về Vị thế của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, Sự ra đời của Global G.A.P và các tiêu chuẩn Đảm bảo Trang trại cơ bản như lịch sử trang trại, lưu trữ hồ sơ, vệ sinh, sức khỏe người lao động, quản lý chất thải, các hoạt động trước và sau thu hoạch Rau và Trái cây…

Sinh viên tham dự

Các Chuyên gia chụp ảnh lưu niệm với sinh viên trường

 

Hồ Huỳnh Hạnh - Phòng QHDN