Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin: Tiên quyết của Nhà giáo 4.0

Thời đại của dữ liệu lớn (big data) dự đoán mang đến sự bùng nỗ thông tin và môi trường làm việc thay đổi kịch liệt. Hướng đến Nhà giáo hiện đại 4.0 là mục tiêu tiên quyết mà Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tập trung đẩy mạnh thông qua hoạt động đào tạo và quản trị.

Trường quan tâm nâng cao chất lượng và mở rộng dạy học E-Learning–hệ quản trị học tập (LMS-Learning Management System) quen thuộc và thân thiện của trường (http://lms.dtcc.edu.vn/) theo hình thức phân phối trực tuyến (ODC-Online Delivery Courses) đã được thực hiện xuyên suốt từ học kỳ II, năm học 2016-2017.

Hình 1. Hệ thống E-Learning của trường CĐCĐ Đồng Tháp

Đồng thời, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tại, việc đẩy mạnh tương tác ‘phát truyền hình trực tuyến’ (ROT-Real time Online Teaching) thông qua Zoom, BigBlueButton, Google Meet, Microsoft Teams, … đã được nhà giáo phát huy như một trong những công cụ hữu hiệu kết nối và tương tác với học sinh, sinh viên một cách trực tuyến và trực tiếp.

Hình 2. Giao diện trang hỗ trợ http://support.dtcc.edu.vn/

Đặc biệt, trong quản trị nhà trường, các hoạt động họp, hội ý, tương tác giúp tiết kiệm thời gian và thông tin thông suốt được khai thác triệt để.

Hình 3. Họp qua Internet với nhà giáo

Dịch bệnh COVID-19 được đẩy lùi; song việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của ‘Nhà giáo hiện đại 4.0’ luôn mãi phát huy!

Tác giả: H&H