Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Tuyển sinh Đại học Kế toán (Văn bằng 1, 2) và Liên thông lên đại học kế toán (VLVH)

Trường CĐCĐ Đồng Tháp liên kết với Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo tuyển sinh Đại học kế toán, cụ thể như sau:

  1. Tuyển sinh Đại học Kế toán (Văn bằng 1): Tải về

  2. Tuyển sinh Đại học Kế toán (Văn bằng 2): Tải về

  3. Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng lên Đại học Kế toán: Tải về