Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Chúc Tết các đơn vị liên kết đào tạo và doanh nghiệp

Nhân dịp mừng Xuân Canh Tý 2020, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tổ chức đoàn gồm đại diện Lãnh đạo trường và đại diện Lãnh đạo các Phòng, Khoa đến chúc Tết 21 đơn vị liên kết đào tạo và doanh nghiệp vào ngày 09, 10 và 14/01/2020.

Hoạt động thường niên này của nhà trường nhằm thể hiện sự gắn kết trong quan hệ hợp tác giữa nhà trường và các đơn vị liên kết đào tạo và doanh nghiệp, tạo tinh thần phấn khởi trong năm mới.

Hồ Huỳnh Hạnh - Phòng QHDN