Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Lấy ý kiến dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

Thực hiện Công văn 1214/TCGDNN-PCTT ngày 04/7/2019 của Tổng cục GDNN về việc tuyên truyền và lấy ý kiến dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) và Công văn số 1047/SLĐTBXH-GDNN ngày 25/7/2019 của Sở Lao động Thương binh & Xã hội về việc tuyên truyền và lấy ý kiến dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi),

          Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tổ chức tuyên truyền và lấy ý kiến dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi), cụ thể như sau:

          Tuyên truyền, quán triệt các nội dung cơ bản về dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) và các chuyên đề khác nhau trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đến tất cả viên chức, giảng viên và HSSV để biết và đóng góp ý kiến cho dự thảo;

          Dự thảo bộ luật đăng tải trên wedsite của Trường: www.dtcc.edu.vn (Tải về xem)

          Phản hồi các ý kiến đóng góp của viên chức, giảng viên, HSSV về Phòng Tuyển sinh – Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng (đ/c Nguyễn Thái Thanh Chương) chậm nhất vào lúc 17h ngày 15/8/2019 (Thứ Ba).

          Rất mong tiếp nhận được sự phản hồi ý kiến viên chức, giảng viên và HSSV (thông qua cố vấn học tập) để cho dự thảo Bộ Luật lao Động (sửa đổi) được hoàn thiện hơn.

Nguồn: Kế hoạch số: 03/KH- TSKTĐBCL