Thông tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch chuyên viên và chuyên viên chính

chuyenvien-chinhTrường CĐCĐ Đồng Tháp liên kết với Trường Đại học Nội vụ Hà nội tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch chuyên viên và chuyên viên chính.

Lớp khai giảng vào tháng 7/2019, học vào các ngày thứ 7 và chủ Nhật hàng tuần (Học trong 8 tuần). Chi tiết xem tệp đính kèm

Liên kết mạng xã hội