Trường CĐCĐ Đồng Tháp công bố các quyết định tổ chức và bộ nhiệm nhân sự

Chiều ngày 09/4/2019, Trường CĐCĐ Đồng Tháp tổ chức cuộc họp công bố các quyết định tổ chức cán bộ theo Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp và nhiệm vụ đào tạo các nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp của Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.

 

Quang cảnh họp công bố các quyết định tổ chức, cán bộ

Tại cuộc họp, Nhà trường đã công bố các quyết định thành lập các phòng, khoa, trung tâm. Theo đó, Nhà trường thành lập Phòng Quản trị - Thiết bị Vật tư và Thư viện (trên cơ sở tổ chức lại Phòng Quản trị - Thiết bị Thư viện trường CĐCĐ Đồng Tháp và Phòng Quản trị - Thiết bị Vật tư trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp); thành lập Phòng Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (trên cơ sở tổ chức lại Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên trường CĐCĐ Đồng Tháp và Phòng Công tác – Chính trị - Quản lý học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp); thành lập Phòng Tuyển sinh, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (trên cơ sở tổ chức lại Phòng Thanh tra trường CĐCĐ Đồng Tháp); thành lập Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế (trên cơ sở tổ chức lại Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế trường CĐCĐ Đồng Tháp); thành lập Khoa Điện – Điện tử (trên cơ sở tổ chức lại khoa Điện – Điện tử trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp), thành lập Khoa Cơ khí – Xây dựng (trên cơ sở tổ chức lại Khoa Cơ khí – Xây dựng trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp), thành lập Trung tâm liên kết đào tạo, bồi dưỡng (trên cơ sở tổ chức lại Khoa Tại chức trường CĐCĐ Đồng Tháp và Trung tâm Bồi dưỡng nghề trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp) và thành lập Trung tâm nghiên cứu và phát triển.

ThS. Nguyễn Thuý Hà – Hiệu trưởng Nhà trường trao quyết định

bổ nhiệm trưởng phòng, khoa, trung tâm

ThS. Nguyễn Thuý Hà – Hiệu trưởng Nhà trường trao quyết định

bổ nhiệm phó trưởng phòng, khoa, trung tâm

Buổi họp còn trao các quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm trưởng, phó phòng, khoa, trung tâm trực thuộc. Phát biểu chúc mừng các đồng chí vừa nhận quyết định, ThS. Nguyễn Thuý Hà – Hiệu trưởng Nhà trường mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo nhà trường; góp phần cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kêu gọi sự cộng tác, cởi mở, với mục tiêu tiếp tục giữ vững sự ổn định vốn đã được tập thể viên chức Nhà trường xây dựng trong thời gian qua.

Lãnh đạo nhà trường và trưởng, phó phòng, khoa, trung tâm

chụp ảnh lưu niệm

Ngoài ra, Hiệu trưởng còn giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm học đã được bổ sung nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đề án vị trí việc làm…

Liên kết mạng xã hội