Ngày hội việc làm năm 2018

Sáng ngày 27/11/2018, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đã tổ chức “Ngày hội việc làm năm 2018” với sự tham gia của 08 đơn vị tư vấn - tuyển dụng trong và ngoài tỉnh cùng hơn 200 học sinh - sinh viên hệ chính quy của trường.

Sau lễ khai mạc, học sinh - sinh viên năm cuối được các nhà tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp, tư vấn việc làm và một số ứng viên được lưu danh sách để tư vấn tuyển dụng theo nhu cầu nhân sự vào thời điểm khác của đơn vị.

Chương trình “Ngày hội việc làm” được tổ chức lần thứ 2 trong năm 2018 để đáp ứng cho chương trình đào tạo 2.5 năm/khóa của hệ cao đẳng chính quy trong nhà trường, sẽ được áp dụng từ năm 2018 trở về sau.

Lãnh đạo nhà trường tặng hoa cho các công ty, doanh nghiệp

Hồ Huỳnh Hạnh - Phòng QHDN

Liên kết mạng xã hội