Các hoạt động giữa nhiệm kỳ của tình nguyện viên JICA (Ông Iwamoto Hideaki) tại Trường CĐCĐ Đồng Tháp

Ngày 09/11/2018, Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Đồng Tháp đã tổ chức buổi báo cáo hoạt động giữa nhiệm kỳ của tình nguyện viên JICA Ông Iwamoto Hideaki. Tham dự buổi báo cáo, Lãnh đạo Trường CĐCĐ hân hạnh được đón tiếp Ông Shibasaki Eiji – Cố vấn cao cấp chương trình tình nguyện viên, JICA Việt Nam và Bà Nguyễn Hoài Bão - Cán bộ chương trình, Văn phòng JICA TP. Hồ Chí Minh.

ThS. Trương Nhật Triết – Phó Hiệu trưởng CĐCĐ phát biểu chào mừng Ông Shibasaki Eiji – Cố vấn cao cấp – Chương trình TNV, JICA Việt Nam

Buổi báo cáo nhằm xem xét và đánh giá hiệu quả hoạt động chuyên môn của tình nguyện viên JICA từ tháng 5 đến tháng 10/2018 bao gồm các hoạt động chính: Tư vấn hệ thống dạy học trực tuyến E-learning của trường; Báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học về Trí tuệ nhân tạo (AI); Tham gia trợ giảng thực hành môn học lắp ráp, bảo trì và cài đặt máy vi tính.

(Ông Iwamoto Hideaki – Tình nguyện viên JICA báo cáo hoạt động giữa nhiệm kỳ

Thông qua thảo luận và đánh giá những hoạt động chuyên môn của tình nguyện viên, các tham dự viên đã đề xuất và định hướng kế hoạch hoạt động của tình nguyện viên trong nhiệm kỳ 6 tháng tiếp theo đến tháng 3/2019 bao gồm: Tiếp tục tư vấn hệ thống dạy học trực tuyến E-learning của trường; Tham gia các lớp thực hành IT và báo cáo chuyên đề về lĩnh vực IT cho giảng viên và sinh viên; Tham gia một số hoạt động chuyên môn khác như tổ chức các cuộc thi về IT cho sinh viên…

                              

 

Đinh Thị Hồng Loan - Phòng QLKH-HTQT

 

Liên kết mạng xã hội