Thông tin về Hội nghị Sơ kết hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

     Ngày 26/10/2018 tại trường Cao đẳng nghề Đà Lạt. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia khu vực phía Nam. Chủ trì Hội nghị: Ông Phan Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị

     Hội nghị trình bày Báo cáo Đánh giá thực trạng và định hướng phát triển hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Trong báo cáo thống kê tính đến 31/09/2018 có 191 nghề được xây dựng, ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia (KNNQG); có 84 nghề được xây dựng, phê duyệt ngân hàng đề thi đánh giá KNNQG; có 42 tổ chức đánh giá kỹ năng nghề được cấp phép hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ KNNQG, trong đó 792 người (chiếm 35,8% số người được đào tạo) đã tham gia vào thành viên Ban giám khảo, Tổ giám sát kỳ đánh giá KNNQG; đã tổ chức đánh giá KNNQG cho 44.794 người tại 23 nghề ở bậc trình độ 1,2,3, trong đó có 38.619 người đạt yêu cầu , tỷ lệ đạt 86%.

   Báo cáo cũng nêu rõ quan điểm, định hướng phát triển hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trong đó nhấn mạnh nội dung Phát triển hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia là một nội dung quan trọng của chiến lược , quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia, đòi hỏi có sự tham gia của cả hệ thống chính trị các nhà chuyên môn. Tiếp tục nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô đánh giá, cấp chứng chỉ KNNQG. Tăng cường tích cực, chủ động hợp tác quốc tế.

     Các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận xoay quanh các vấn đề còn hạn chế tồn tại như sau:

  • Doanh nghiệp không tích cực tham gia vào hoạt động của hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
  • Chưa có Hội đồng Kỹ năng ngành để xây dựng, cập nhật tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia thường xuyên phù hợp với thực tế thị trường lao động, tiếp cận với tiêu chuẩn kỹ năng của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.
  • Người tham dự đánh giá KNNQG phần nhiều là nhà giáo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, ít người lao động tại doanh nghiệp.

Kết luận Hội nghị Ông Phan Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục giáo dục nghề nghiệp thống nhất tiếp thu 6 nhóm giải pháp như sau:

  • Tăng cường công tác thông tin truyền thông về công tác này.

  • Tổng cục GDNN tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng bộ chuẩn đánh giá, ngân hàng đề.

  • Huy động sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, hiệp hội nghề trong và ngoài nước.

  • Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, tổ chức thi.

  • Tăng cường kiểm tra giám sát, nâng cao trách nhiệm các bên giữa các Trung tâm được cấp phép với Tổng cục, giữa Sở LĐTBXH với người lao động chưa có chứng chỉ nghề.

  • Tổng cục GDNN nghiên cứu tiếp việc phân cấp, phân công chia sẻ nhiệm vụ và triển khai thực hiện.

   Hội nghị cũng thống nhất có các kiến nghị đề xuất về các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ. Kiến nghị với Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Yêu cầu đối với các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề.

Nguyễn Thúy Hà - Hiệu trưởng Trường CĐCĐ ĐT

 

Liên kết mạng xã hội