Thông báo tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2018 (Đợt 4 - Liên kết trường ĐHCT)

Trường CĐCĐ Đồng Tháp liên kết Trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2018 (Đợt 4), như sau:

  • Tuyển sinh đại học các ngành: Kinh tế nông nghiệp; Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan; Kỹ thuật điện; Kỹ thuật xây dựng công trình thủy: Chi tiết xem thông báo

  • Tuyển sinh bằng đại học thứ 2, gồm các ngành: Luật; Bảo vệ thực vật; Khoa học cây trồng; Kinh tế nông nghiệp; ; Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan; Kỹ thuật điện; Kỹ thuật xây dựng công trình thủy: Chi tiết xem thông báo

  • Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học, gồm các ngành: Kế toán; Bảo vệ thực vật; Thú y; Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin; Quản trị kinh doanh; Nuôi trồng thủy sản: Chi tiết xem thông báo

 

Liên kết mạng xã hội