Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở: “Xây dựng mô hình kế toán mô phỏng trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ”

Ngày 9/7/2018, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tổ chức buổi họp Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Xây dựng mô hình kế toán mô phỏng trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ” do ThS. La Ngọc Giàu – Phó trưởng Khoa Kinh tế - Xã hội & Nhân văn làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu gồm ThS. Nguyễn Thúy Hà – Hiệu trưởng nhà trường - Chủ tịch Hội đồng, ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy – Giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh – Trường Đại học An Giang làm phản biện 1, ThS. Trần Nam Huy - Cục thuế tỉnh Đồng Tháp làm phản biện 2, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp, cùng đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa có liên quan.

Quang cảnh buổi họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài trình bày và thành viên của Hội đồng nghiệm thu đã cho ý kiến đóng góp. Chủ tịch Hội đồng kết luận đề tài đạt yêu cầu, hoàn thành các sản phẩm khoa học theo đúng hợp đồng nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu và tính toán được sử dụng hợp lý, đảm bảo độ tin cậy, phù hợp với mục tiêu đề ra. Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị, ứng dụng cho việc dạy và học, chuyển giao khoa học kỹ thuật, làm tài liệu tham khảo cho những nghiên cứu khoa học sau này.

Lê Phan Anh Phụng - Phòng QLKH&HTQT

        


Ghi chú: Quý Công ty, Doanh nghiệp có nhu cầu tập huấn chuyển giao “Mô hình kế toán mô phỏng trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ” liên hệ Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp. Điện thoại: 0277.3871.963 hoặc ThS. La Ngọc Giàu 01244.991.999.

Liên kết mạng xã hội