Tuần sinh hoạt công dân -HSSV đợt 2, năm học 2017-2018

          Ngày 19/04/2018, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân -HSSV” đợt 2 năm học 2017-2018” cho tân HSSV, lễ khai mạc đã trân trọng đón tiếp ThS.Nguyễn Thúy Hà – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường, cùng sự tham dự của 83 tân HSSV các lớp Cao đẳng, trung cấp chính quy.

Ths. Nguyễn Thúy Hà –Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo chuyên đề

 

Trong tuần sinh hoạt công dân – HSSV được tìm hiểu các nội dung cơ bản như: sinh hoạt về ý thức trách nhiệm công dân; phổ biến các quy chế đào tạo về cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; giáo dục pháp luật về phòng, chống các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông; quy định về công tác HSSV, quy định về xếp loại rèn luyện, về chế độ chính sách, khen thưởng, học bổng; quy định về chế độ tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, ngoại trú; công tác y tế trường học; thông tin các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục,thể thao…

Trung tá Phan Văn Bi, Đội phó đội xây dựng phong trào Công an TPCL báo cáo chuyên đề

Qua sinh hoạt tân HSSV đã nắm bắt, tiếp thu được nhiều kiến thức, kỹ năng thiết thực, bổ ích, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tích cực học tập và sinh hoạt, góp phần cùng nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị là học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

 Nguyễn Thị Loan - Phòng CT&CTSV

 

Liên kết mạng xã hội