Báo cáo chuyên đề “Quy trình sản xuất thức ăn Cá tra”

Sáng ngày 12/03/2018, Đại diện Công ty TNHH MTV Thức ăn Thủy Sản Mekong đã có buổi Báo cáo chuyên đề về “Quy trình Sản xuất Thức ăn Cá Tra” cho Cán bộ, giảng viên (CBGV) và Học sinh, sinh viên (HSSV) ngành Nuôi trồng thủy sản tại trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.

Quang cảnh buổi báo cáo chuyên đề

 Tham gia buổi báo cáo gồm: Ông Đoàn Thanh Sang – Giám đốc nhà máy; Ông Bùi Văn Lợi và Bà Nguyễn Thị Minh Thẩm – Chuyên viên Phòng Hành chính Nhân sự; cùng các giảng viên là cố vấn học tập thuộc tổ Tổ bộ môn Nuôi trồng thủy sản và sinh viên các lớp Cao đẳng NTTS K13, K14, K15 tham dự.

Cán bộ giảng viên và sinh viên đặt câu hỏi cho Công ty

Qua buổi giao lưu giữa giảng viên, sinh viên nhà trường với Doanh nghiệp, đã giải đáp nhiều câu hỏi về quy trình vận hành hệ thống sản xuất thức ăn cho cá, giúp sinh viên tiếp cận quy trình sản xuất hiện đại của Doanh nghiệp.

Hoàng Tuấn Kiệt - Phòng QHDN

 

 

Liên kết mạng xã hội