Chiêu sinh các lớp ứng dụng CNTT căn bản

THÔNG BÁO

Về việc chiêu sinh các lớp ứng dụng công nghệ thông tin căn bản

          Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp liên kết với Trung tâm điện tử & Tin học Trường ĐH Cần Thơ mở các lớp ứng dụng công nghệ thông tin căn cản như sau:

I. Đối tượng:

Cán bộ công chức, viên chức, HSSV trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu học và ôn thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin căn bản

II. Thông tin về khóa học:

Ôn thi:

STT

Tên lớp

Số tiết

Sĩ số

Học phí

Thời gian học

1

Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản

90

50

700.000

Lớp 1:Thứ bảy, chủ nhật

Lớp 2:Tối thứ 2-4-6

Lệ phí thi:

  • Thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản: 750.000 đ/01 thí sinh (số lượng từ 100 TS trở lên)
  • Thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản: 850.000 đ/01 thí sinh (số lượng từ 80 đến dưới 100 TS)
  • Thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản: 1.100.000đ/01 thí sinh (số lượng từ 50 đến dưới 80 TS)

Địa điểm học và thi: Tại trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01/03/2018

Khai giảng: dự kiến ngày 10/03/2018

Ngày thi: dự kiến ngày 14/04/2018

Muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

             Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

             Điện thoại: 02773.851274-Cô Hoa:0939.174.699

             Website: www.dtcc.edu.vn;  www.facebook.com/cdcddt

             Địa chỉ: Số 259 đường Thiên Hộ Dương, Phường Hòa Thuận,TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp./.

 

Liên kết mạng xã hội