Tổ chức ngoại khóa chuyên đề về “Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian"

Nhằm giúp các em sinh viên tổ chức công việc khoa học và quản lý thời gian hiệu quả. Sáng ngày 15/01/2018 khoa KTXH&NV tổ chức ngoại khóa chuyên đề về “Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian”.

 

Quang cảnh buổi báo cáo

Tham dự buổi ngoại khóa gồm: Các Giảng viên khoa KTXH&NV; Sinh viên lớp CĐ QTKD K7, CĐ QTKD K8.

Một số hoạt động trong buổi ngoại khóa

Buổi ngoại khóa chia sẽ các vấn đề liên quan đến: Giá trị của thời gian; Đánh giá thực trạng việc sử dụng thời gian của sinh viên?; Nguyên nhân gây lãng phí thời gian; Các nguyên tắc quản lý thời gian; Cách lập mục tiêu theo nguyên tắc SMART.

Giảng viên Nông Thị Mỹ Duyên – khoa KTXH&NV chia sẻ về Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian

Qua buổi Ngoại khóa, Sinh viên được cung cấp nhiều kiến thức về kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian, giúp Sinh viên lập được mục tiêu và kế hoạch để quản lý thời gian và công việc hiệu quả. Có kế hoạch làm việc rõ ràng, giảm các hoạt động gây lãng phí thời gian và tăng cường các hoạt động bổ ích cho việc học tập và công việc sau này.

Nông Thị Mỹ Duyên - Giảng viên Khoa KT-XH&NV

 

Liên kết mạng xã hội