Thông báo tham gia đấu giá thuê căn tin và nhà xe Trường CĐCĐ Đồng Tháp

THÔNG BÁO

Về việc tham gia đấu giá thuê nhà xe và căn tin của trường

      --------------------------     

          Được sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự chỉ đạo của Hiệu trưởng Nhà trường,  nay thông báo về việc tham gia đấu giá thuê nhà xe và căn tin của trường cụ thể như sau:

          - Đối tượng: Toàn thể công chức, viên chức, người lao động (CC, VC, NLĐ) trong và ngoài trường.

          - Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá:

          + Thời gian: từ ngày  28/12/2017 đến trước 15 giờ, ngày 08 / 01 /2018

          + Địa điểm: Phòng Quản trị - Thiết bị - Thư viện Trường CĐCĐ Đồng Tháp.

          - Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ thầy Nguyên, số điện thoại: 0984.515.698 (trong giờ hành chính).

 


Phiếu đăng ký: Tải về

 

Nguồn: Thông báo 89/TB-CĐCĐ