Lịch ôn thi Lớp Ứng dụng CNTT căn bản

KẾ HOẠCH ÔN THI  

LỚP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN   

 

Thứ Bảy       Sáng 7.30 – 11.00                    Chiều:1.30 – 4.30

Chủ Nhật     Sáng 7.30 – 11.00                   Chiều: 1.30 – 4.30

 

TUẦN/NGÀY

NỘI DUNG

GIẢNG VIÊN

Tuần 1

23-24/12/2017

Module 01: Hiểu biết về CNTT cơ bản

Module 02: Sử dụng máy tính cơ bản

ThS. Huỳnh Văn Khỏe

Tuần 2

30-31/12/2017

Module 03: Xử lý văn bản cơ bản

ThS. Huỳnh Văn Khỏe

Tuần 3

6-7/01/2018

Module 04: Sử dụng bảng tính cơ bản

CN. Võ Thị Tố Hoàng

Tuần 4

13-14/01/2018

Module 04: Sử dụng bảng tính cơ bản

Module 05: Sử dụng trình chiếu cơ bản

CN. Võ Thị Tố Hoàng

Tuần 5

20-21/01/2018

Module 06: Sử dụng Internet cơ bản

Ôn thi

ThS. Huỳnh Văn Khỏe

Tuần 6

28/01/2018

Thi chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản