Thông báo nhận bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy năm 2017

Căn cứ Kế hoạch số 123/KH-CĐCĐ ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp về việc trao bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy năm 2017,

        Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp thông báo đến HSSV các lớp Cao đẳng niên khóa 2014-2017, Trung cấp niên khóa 2015-2017 và các sinh viên các khóa trước, hệ chính quy được công nhận tốt nghiệp năm 2017 đến Trường để làm thủ tục và dự lễ trao bằng tốt nghiệp, với nội dung cụ thể như sau:

1-/ Thời gian

Lúc 7h30’ ngày 15/10/2017 (Chủ nhật)

2-/ Địa điểm 

          Hội trường A – Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng  Tháp (Số 259 - Thiên Hộ Dương - Phường Hoà Thuận - TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp)

          - Những HSSV có vay vốn Ngân hàng cần làm giấy “Cam kết trả nợ” theo quy định của phòng Chính trị công tác sinh viên; những sinh viên có mượn tài sản (thiết bị, sách,...) của trường phải trả lại đầy đủ trước ngày 10/10/2017, nếu không sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp.

          Đề nghị HSSV đến đúng thời gian và địa điểm qui định. Nếu HSSV không đến làm thủ tục nhận bằng theo thời gian qui định trên sẽ không được nhận bằng ngay trong buổi lễ.

Nguồn: Thông báo số 64/TB-CĐCĐ