Thông báo nhận giấy báo trúng tuyển và kế hoạch làm thủ tục nhập học Khóa ĐH VLVH K2017 Đồng Tháp 3

Trường Đại học kinh tế Tp HCM thông báo nhận giấy báo trúng tuyển và kế hoạch làm thủ tục nhập học Khóa ĐH VLVH K2017 Đồng Tháp 3 tại Trường CĐCĐ Đồng Tháp

Nội dung chi tiết: Xem tệp đính kèm