Dời thời gian tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc dời thời gian tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” năm 2017

 

Nhằm giúp cho các thí sinh dự thi chuẩn bị tốt hơn các ý tưởng khởi nghiệp, cũng như huy động nhiều hơn nhóm tham gia cuộc thi. Ban tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” 2017 xin thông báo đến tất cả CBGV và HSSV nhà trường được biết việc dời thời gian tổ chức cuộc thi như sau:

Cuộc thi thực hiện qua 3 vòng:

-         Vòng 1: Khơi nguồn ý tưởng;

 từ ngày 18/9/2017 đến hết ngày 28/9/2017

-         Vòng 2: Ươm mầm ý tưởng;

 ngày 03/10/2017

-         Vòng 3: Thăng hoa ý tưởng;

 ngày 10/10/2017

Vòng 1: Các thí sinh nộp bài dự thi (phiếu đăng ký ý tưởng) tại phòng Quan hệ Doanh nghiệp.

 Vòng 2-3: Các thí sinh tham gia dự thi tại Hội trường B.

Ban tổ chức trân trọng thông báo đến các nhóm thí sinh tiềm năng được biết. 


Phiếu đăng ký dự thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp 2017: Tải về