Thông báo tuyển sinh năm 2017

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp thông báo tuyển sinh các trình độ cao đẳng, trung cấp năm 2017 cụ thể như sau:

I. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (Bao gồm liên thông từ trung cấp lên cao đẳng)

1. Công nghệ thực phẩm;

2. Kế toán;

3. Công nghệ thông tin;

4. Nuôi trồng thủy sản;

5. Dịch vụ thú y; 

6. Bảo vệ thực vật;

7. Quản trị kinh doanh;

8. Chăn nuôi;

9. Khoa học cây trồng (trồng trọt)

II. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1. Kế toán doanh nghiệp;

2. Văn thư lưu trữ;

3. Tin học ứng dụng;

4. Quản trị mạng máy tính;

5. Bệnh học thủy sản;

6. Nuôi trồng thủy sản; 

7. Chăn nuôi thú y; 

8. Trồng trọt và bảo vệ thực vật;

9. Công nghệ thực phẩm;

10.Chế biến và bảo quản thủy sản;

11.Phát triển nông thôn;

12.Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.                       

III. THỜI GIAN

1. Thời lượng:

   - Trình độ Cao đẳng: 90 Tín chỉ; liên thông trung cấp lên cao đẳng khoảng 30 tín chỉ;

   - Trình độ Trung cấp: 60 Tín chỉ ( tùy theo đối tượng và ngành học).

2. Thời gian nhận hồ sơ: đến hết tháng 12/2017.

3. Hình thức học: Học vào các ngày cuối tuần.

IV. HỌC PHÍ

  1. Cao đẳng: 5.400.000đ/năm;
  2. Trung cấp: 4.700.000đ/năm.

V. ĐỊA ĐIỂM HỌC: Học tại Trường CĐCĐ ĐT.

VI. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

-  Khoa Tại chức, điện thoại số 0277.3871961 hoặc Phòng Đào tạo, điện thoại số 0277.3851274 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp - Số 259 Thiên Hộ Dương, Phường Hoà Thuận, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.

-  Website: www.dtcc.edu.vn.

Nguồn: Thông báo số 54/TB-CĐCĐ

Liên kết mạng xã hội