Thông báo mở lớp ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Tài chính công tại Đồng Tháp