Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học ngành Luật (Hệ VLVH và hệ Từ xa)

Tải thông báo và danh sách học viên được nhận bằng tốt nghiệp: Tải về