Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Quy chế tuyển sinh 2017 của trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp

Ngày 04/5/2017, Trường CĐCĐ Đồng Tháp có Quyết định số: 100 /QĐ-CĐCĐ về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2017. Quy chế tuyển sinh này quy định về : Ngành, nghề đào tạo; thời gian tuyển sinh; đối tượng tuyển sinh; hình thức tuyển sinh; chính sách ưu tiên tuyển sinh; thủ tục và hồ sơ đăng ký dự tuyển; điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh; kế hoạch tuyển sinh,thông báo tuyển sinh và lịch công tác tuyển sinh; tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh; Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh; tchức phúc tra; xác định kết quả trúng tuyển;triệu tập thí sinh trúng tuyển; kiểm tra kết quả xét tuyển hoặc thi tuyển và hồ sơ của thí sinh trúng tuyển; xử lý thông tin phản ánh vi phạm Quy chế tuyển sinh; xử lý thông tin phản ánh vi phạm Quy chế tuyển sinh; khen thưởng; xử lý cán bộ làm công tác tuyển sinh vi phạm; trách nhiệm của thí sinh trong kỳ tuyển sinh; xử lý thí sinh dự tuyển vi phạm quy chế;chế độ báo cáo;chế độ lưu trữ .

Thông tin chi tiết vui lòng: Xem tệp đính kèm