Quy chế tuyển sinh 2017 của trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp

Ngày 04/5/2017, Trường CĐCĐ Đồng Tháp có Quyết định số: 100 /QĐ-CĐCĐ về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2017. Quy chế tuyển sinh này quy định về : Ngành, nghề đào tạo; thời gian tuyển sinh; đối tượng tuyển sinh; hình thức tuyển sinh; chính sách ưu tiên tuyển sinh; thủ tục và hồ sơ đăng ký dự tuyển; điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh; kế hoạch tuyển sinh,thông báo tuyển sinh và lịch công tác tuyển sinh; tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh; Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh; tchức phúc tra; xác định kết quả trúng tuyển;triệu tập thí sinh trúng tuyển; kiểm tra kết quả xét tuyển hoặc thi tuyển và hồ sơ của thí sinh trúng tuyển; xử lý thông tin phản ánh vi phạm Quy chế tuyển sinh; xử lý thông tin phản ánh vi phạm Quy chế tuyển sinh; khen thưởng; xử lý cán bộ làm công tác tuyển sinh vi phạm; trách nhiệm của thí sinh trong kỳ tuyển sinh; xử lý thí sinh dự tuyển vi phạm quy chế;chế độ báo cáo;chế độ lưu trữ .

Thông tin chi tiết vui lòng: Xem tệp đính kèm

   

Liên kết mạng xã hội