Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hình thức đào tạo Từ xa và VLVH đợt 2 năm 2017

Trường Đại học Mở Tp HCM thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hình thức đào tạo Từ xa và VLVH đợt 2 năm 2017, cụ thể như sau:

Nội dung chi tiết: Xem tệp đính kèm

 

Liên kết mạng xã hội