Tổ chức báo cáo chuyên đề “Ứng dụng công nghệ Biofloc trong Nuôi trồng thủy sản”

Sáng ngày 10/3/2017, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tổ chức báo cáo chuyên đề “Ứng dụng công nghệ Biofloc trong Nuôi trồng thủy sản” do Ts. Châu Tài Tảo, Giảng viên – Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ trình bày. Tham dự buổi báo cáo gồm đại diện: Chi cục thủy sản, Văn phòng tái cơ cấu Nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư, Sở Khoa học & Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật; Các trại sản xuất giống và nuôi cá tra, tôm càng xanh; Giảng viên và Sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp. Buổi báo cáo nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên; Cách tiếp cận công nghệ cao, công nghệ mới được ứng dụng trong Nuôi trồng thủy sản hiện nay; Thúc đẩy hợp tác, nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao với các trại sản xuất giống và nuôi thủy sản.

Quang cảnh buổi báo cáo

Ts. Châu Tài Tảo trình bày Biofloc là gì? Vai trò của Biofloc, Lợi ích của Biofloc, Một số ứng dụng công nghệ Biofloc trên thế giới và Việt Nam và những câu hỏi thảo luận liên quan về Triển vọng ứng dụng công nghệ Biofloc ương và nuôi cá nước ngọt, Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo hạt floc, những khó khăn ứng dụng công nghệ Biofloc…v.v.

Lê Phan Anh Phụng - Phòng QLKH&HTQT

Liên kết mạng xã hội