Cty TNHH VIBO báo cáo chuyên đề “Hiện trạng kỹ thuật nuôi và quản lý dịch bệnh trong nuôi Cá theo công nghệ hiện nay”

Chiều ngày 28 tháng 02 năm 2017, Đại diện công ty TNHH VIBO đã có buổi báo cáo chuyên đề “Hiện trạng kỹ thuật nuôi và quản lý dịch bệnh trong nuôi Cá theo công nghệ hiện nay”. Tham gia buổi báo cáo gồm: Ông Trần Hoàng Tuân – Trưởng phòng Marketing; Ông Trần Hữu Tài – Giám đốc Kinh doanh; Ông Bùi Văn Sĩ – Trưởng vùng Kinh doanh khu vực Đồng Tháp - công ty TNHH VIBO; Đại diện lãnh đạo Phòng Đào Tạo, phòng Quan hệ Doanh nghiệp, khoa Nông nghiệp Thủy sản, cùng với giảng viên thuộc tổ nuôi trồng thủy sản và hơn 70 sinh viên của khoa Nông nghiệp Thủy sản trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tham dự.

Quang cảnh buổi báo cáo

Qua buổi báo cáo chuyên đề, sinh viên đã tiếp cận được quy trình quản lý dịch bệnh trên cá nuôi, tư vấn cho các em học hỏi được nhiều kinh nghiệm làm việc tại các trang trại, vùng nuôi có qui mô lớn và có định hướng trong công việc sau khi tốt nghiệp ra trường.

Sinh viên đặt câu hỏi đại diện công ty TNHH VIBO trả lời

Đồng thời, các em có cơ hội tiếp xúc, giao lưu tìm hiểu rõ hơn những hoạt động và hệ thống chất lượng của công ty TNHH VIBO cũng như là những kỹ năng và nhu cầu tuyển dụng của công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho các em có một hành trang vững vàng khi xin việc làm ngay khi tốt nghiệp ra trường.

Huỳnh Hoàng Hiếu - Phòng QHDN

Liên kết mạng xã hội