Xét duyệt đề cương đề tài “Xây dựng mô hình kế toán mô phỏng trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ”

Ngày 18/01/2017, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tổ chức buổi họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đợt 1 năm 2016: “Xây dựng mô hình kế toán mô phỏng trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ” do do Khoa Kinh tế - Xã hội & Nhân văn chủ trì và Th.s La Ngọc Giàu làm chủ nhiệm đề tài.    

Hội đồng xét duyệt đề cương gồm NGƯT, TS. Phạm Phát - Hiệu trưởng nhà trường - Chủ tịch Hội đồng, Th.S Nguyễn Thị Thanh Thủy - Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh – Trường Đại học An Giang - phản biện 1, Th.S Trần Nam Huy - Cục thuế tỉnh Đồng Tháp - phản biện 2, ThS. Phan Văn Đạt – Trưởng Khoa Kinh tế - Xã hội & Nhân văn, đại diện Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, và đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp.

Quang cảnh buổi họp xét duyệt đề cương

Qua phần báo cáo, giải trình của Chủ nhiệm đề tài và phần đánh giá nhận xét, thảo luận của các thành viên hội đồng xét duyệt đề cương và khách dự, Chủ tịch hội đồng kết luận đề tài “Xây dựng mô hình kế toán mô phỏng trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ” đạt tổng số điểm là 413, bình quân 82,6 điểm. Hội đồng thống nhất thông qua đề cương nghiên cứu khoa học và yêu cầu chủ nhiệm đề tài tiến hành triển khai công trình nghiên cứu sau khi thông qua Sở Khoa học và Công nghệ.

Lê Phan Anh Phụng - Phòng QLKH&HTQT

Liên kết mạng xã hội