Đóng góp nội dung kế hoạch phối hợp đào tạo giữa Nhà trường với Công ty CP Nông nghiệp Velmar

Chiều ngày 11/01/2017, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tổ chức cuộc trao đổi và đóng góp nội dung Kế hoạch phối hợp đào tạo giữa Nhà trường với Công ty CP Nông nghiệp Velmar. Thành phần tham gia gồm có :ThS. Trương Nhật Triết – Phó Hiệu trưởng; Đại diện lãnh đạo Phòng Đào Tạo, phòng Quan hệ Doanh nghiệp, Khoa Nông nghiệp TS; Khoa Kinh tế XH&NV; Bà Nguyễn Mộng Hoàng – Trưởng phòng hành chính nhân sự; Bà Lê Thị Ái Vân – nhân viên Công ty CP Nông nghiệp Velmar.

Quang cảnh buổi làm việc giữa nhà trường và công ty

Qua thời gian trao đổi, thảo luận hai bên đi đến thống nhất kế hoạch thỏa thuận hợp tác đào tạo và công ty sẽ tạo điều kiện cần thiết để hỗ trợ cho nhà trường trong quá trình đào tạo, cụ thể như:

+ Tham gia thiết kế, điều chỉnh chương trình đào tạo cho các ngành học sát

với thực tế của công ty;

+ Tiếp nhận giảng viên, học sinh – sinh viên đi thực tế, thực tập và tuyển dụng học sinh – sinh viên tốt nghiệp đạt yêu cầu;

+ Tham gia báo cáo chuyên đề; chia sẻ, tư vấn các kỹ năng nghề nghiệp học sinh – sinh viên nhà trường;

+ Tài trợ chương trình học bổng cho HSSV nhà trường.

Huỳnh Hoàng Hiếu - Phòng QHDN

Liên kết mạng xã hội