Thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

  • Trường CĐCĐ Đồng Tháp, điện thoại 067. 3851 274, hoặc 0939 174 699 (cô Hoa)
  • Trung tâm liên kết đào tạo Trường ĐH Cần Thơ, điện thoại 0908 091 434 (Ô. Phương)

Tải thông báo: Đính kèm