Đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Ngày 23 và 24/12/2015 Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (Quacert) thuộc Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành đánh giá chứng nhận (ĐGCN) hệ thống quản lí chất lượng (QLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp. Đoàn chuyên gia ĐGCN do ông Phạm Mạnh Cường chuyên gia đánh giá trưởng làm Trưởng đoàn; ông Phan Chi Mỹ – thành viên.

Đoàn đã tiến hành đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành hệ thống QLCL của Ban giám hiệu và đánh giá 7 phòng (phòng Đào tạo, phòng Chính trị công tác sinh viên, phòng Quản trị thiết bị – Thư viện, phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế, phòng Quan hệ doanh nghiệp, phòng Tổ chức Hành chính, phòng Thanh tra) và 4 khoa (Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Nông nghiệp thủy sản, Khoa Kinh tế xã hội & Nhân văn, Khoa Kỹ thuật công nghệ) thuộc hệ thống QLCL của trường. Phạm vi đánh giá: Đào tạo hệ cao đẳng và trung cấp chính quy.

Qua hai ngày làm việc, trong phần tổng kết các chuyên gia đánh giá đã đánh giá cao sự quyết tâm của Ban giám hiệu Nhà trường đối với việc duy trì vận hành hệ thống ISO 9001:2008 trong 2 chu kỳ qua, nhà trường đã chủ động nghiên cứu để chuyển đổi Hệ thống QLCL từ ISO 9001:2008 sang hệ thống 9001:2015. Các hoạt động của Trường được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ đầy đủ các quy trình của hệ thống QLCL; Cơ sở vật chất được đầu tư hiện đại, rộng rãi; Hoạt động đo lường sự hài lòng của sinh viên và doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên và tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm cao. Đoàn cũng ghi nhận 3 điểm không phù hợp trong hệ thống nhà trường cần khắc phục để được Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - Quartcert cấp giấy chứng nhật theo phiên bản ISO 9001:2015 trong thời gian sớm nhất.

Ban điều hành ISO trường chụp ảnh lưu niệm với Chuyên gia đánh giá trong phiên bế mạc.

Ông Phan Chi Mỹ, Ông Phạm Mạnh Cường – Chuyên gia đánh giá Quacert (hàng đầu thứ hai và thứ tư từ trái sang)

Theo các chuyên gia đánh giá, trường CĐCĐ Đồng Tháp là đơn vị thứ hai của cả nước được Trung tâm đánh giá theo phiên bản ISO 9001:2015. Thành công của đợt đánh giá này ngoài sự cam kết và quyết tâm của lãnh đạo nhà trường trong hoạt động chỉ đạo, điều hành hệ thống còn có sự nỗ lực và phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức nhà trường trong việc thực hiện cải tiến và áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và là một trong các giải pháp nhằm xây dựng trường CĐCĐ Đồng Tháp trở thành một thương hiệu mạnh trong lĩnh vực đào tạo của tỉnh Đồng Tháp và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Huỳnh Cẩm Thanh - Phòng Thanh tra

Liên kết mạng xã hội