Thông báo tuyển sinh lớp ĐH Kỹ Thuật điện, điện tử của Trường ĐH Cần Thơ: Chi tiết