THỜI KHÓA BIỂU LỚP

“BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN”

Từ ngày 19/7 - 18/8/2017 tại tỉnh Đồng Tháp, học các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần 

 

Tải lịch học: Đính kèm

 

Ngày

Tên chuyên đề

và các hoạt động đào tạo khác

Số tiết

Giảng viên

Thứ 4

19/7/2017

Sáng 07h45: Khai giảng

- SNV;

- Trường CĐ

- Cơ sở Trường ĐH Nội vụ Hà Nội tại TP. HCM

PHẦN I: KIẾN THỨC CHUNG

Thứ 4 19/7/2017

Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước

(Liên hệ thực tiễn)

08 tiết

ThS. Mai Ngọc Tuấn, GV Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

ĐT: 0938398997

Thứ 5

20/7/2017

Thảo luận tổ chuyển đề

08 tiết

GVCN và học viên

Thứ 6

21/7/2017

- Nhà nước trong hệ thống chính trị (Liên hệ thực tiễn).

- Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (Liên hệ thực tiễn)

08 tiết

TS. Lưu Văn Lim, GVTG Trường Đại học Nội vụ Hà Nội\

ĐT: 0908553116

Thứ 2

24/7/2017

Công vụ công chức (Liên hệ thực tiễn)

04 tiết

ThS. Nguyễn Thị Hoa, GV Trường Đại học Nội vụ Hà Nội;

ĐT: 0915999957

Báo cáo viên địa phương

Đạo đức công vụ (Liên hệ thực tiễn)

04 tiết

Thứ 3 25/7/2017

Thủ tục hành chính nhà nước

(Liên hệ thực tiễn)

04 tiết

Cải cách hành chính

(Liên hệ thực tiễn)

04 tiết

Thứ 4 26/7/2017

Thảo luận tổ chuyển đề

08 tiết

GVCN và học viên

Thứ 5

27/7/2017

Quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước (Liên hệ thực tiễn)

08 tiết

ThS. Lý Thu Thủy, GVTG Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

ĐT: 0945504028

Thứ 6

28/7/2017

Thực tiễn quản lý hành chính nhà nước tại Bộ, Ngành và địa phương (Liên hệ thực tiễn)

04 tiết

Thảo luận tổ chuyển đề

04 tiết

GVCN và học viên

PHẦN II: KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH VÀ LÃNH THỔ

Thứ 2

31/7/2017

Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ (Liên hệ thực tiễn)

08 tiết

ThS. Phạm Nhựt Cường, GVTG Trường Đại họcNội vụ Hà Nội – ĐT: 098 489 6716

Thứ 3

01/8/2017

Thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành/lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam (Liên hệ thực tiễn).

04 tiết

Thứ 3

01/8/2017

Kiểm tra lần 1 (Phần I)

04 tiết

GVCN và học viên

Thứ 4 02/8/2017

Thảo luận tổ chuyên đề

08 tiết

GVCN và học viên

PHẦN III: KỸ NĂNG

Thứ 5

03/8/2017

Kỹ năng soạn thảo văn bản

(Liên hệ thực tiễn)

04 tiết

ThS. Phạm Văn Năm, GV Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

ĐT: 0903316864

Kỹ năng viết báo cáo

(Liên hệ thực tiễn)

04 tiết

Thứ 6

04/8/2017

Quản lý thời gian (Liên hệ thực tiễn)

 

ThS. Nguyễn Thị Linh Nhâm, GV Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – ĐT: 0868994257

Kỹ năng làm việc nhóm

(Liên hệ thực tiễn).

Thứ 2 07/8/2017

Kỹ năng giao tiếp (Liên hệ thực tiễn)

04 tiết

TS. Đỗ Thị NGọc Lan, GVC Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

ĐT: 0938950608

Hướng dẫn viết tiểu luận

04 tiết

Thứ 3

08/8/2017

Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin (Liên hệ thực tiễn)

08 tiết

ThS. Vũ Thị Kim Cúc, GV Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

ĐT: 0919146283

Thứ 4

09/8/2017

Quản lý hồ sơ (Liên hệ thực tiễn).

08 tiết

Thứ 5

10/8/2017

Thảo luận tổ chuyên đề

08 tiết

GVCN và học viên

Thứ 6 11/8/2017

Thảo luận tổ chuyên đề

08 tiết

GVCN và học viên

 

Viết tiểu luận tình huống

40 tiết

GVCN, Ban cán sự, Học viên

Thứ 6

18/8/2017

Kiểm tra lần 2 (Phần II và III)

04 tiết

(Sáng)

GVCN và học viên

- Nộp tiểu luận tình huống

- Họp tổ, ban cán sự lớp, nộp báo cáo về phòng QLĐT Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh.

Thứ 6

29/9/2017

Bế giảng lớp học (Dự kiến)

 

- SNV

- Trường CĐ

- Cơ sở Trường ĐH Nội vụ Hà Nội tại TP. HCM

 

- Địa điểm: Trường Cao đẳng Cộng đồng, tỉnh Đồng Tháp

- Thời gian học: sáng học từ 8h00-11h00, chiều từ 13h30-15h00 các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

- Quy định cấp chứng chỉ: Tham gia học đầy đủ các Chuyên đề, làm đầy đủ các bài kiểm tra kết thúc học phần , nộp tiểu luận đúng thời hạn quy định(Thời gian làm tiểu luận được tính từ ngày hướng dẫn viết tiểu luận đến ngày thu tiểu luận)

- Giáo viên chủ nhiệm:

1.Cô Nguyễn Thị Thanh –Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh.

ĐT DĐ: 0978361676. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

2. Cô Trần Thị Phương Thi – Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp:

ĐTDĐ: 01696190270, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lưu ý: Học viên nghỉ học (có xin phép) quá 20% trên tổng số tiết học của mỗi học phần sẽ không được làm bài kiểm tra kết thúc học phần và không được cấp chứng chỉ.