Kết quả xét tốt nghiệp dự kiến SV hệ VLVH đợt tháng 2 năm 2017

Nội dung chi tiết: Tải file đính kèm

       


Lưu ý:

     + Sinh viên kiểm tra kỹ các thông tin bao gồm kết quả xét tốt nghiệp, họ tên, ngày tháng năm sinh, phái, xếp loại tốt nghiệp...nếu có sai xót, điều chỉnh vui lòng liên hệ qua số ddien thoại 07103 831 634, hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. với tiêu đề: Điều chỉnh thông tin tốt nghiệp.

     + Sinh viên có kết quả xét tốt nghiệp đạt nhưng muốn cải thiện xếp loại tốt nghiệp thì làm đơn tạm hõa xét tốt nghiệp.

     + SInh viên không đóng học phí một hoặc nhiều học kì trong thời gian đào tạo (đặc biệt là học kì cuối mặc dù không đủ điều kiện làm luận văn) sẽ bị đề nghị xóa tên sinh viên kể cả sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

Mọi phản hồi, đơn tạm hoãn, đóng học phí bổ sung ....phải hoàn thành trước ngày 3/3/2017.