Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Chức năng - nhiêm vụ của Phòng Quan hệ Doanh nghiệp

Trực thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, Phòng Quan hệ doanh nghiệp từ khi được thành lập đến nay với hơn 10 năm hình thành và phát triển, đã và đang nổ lực không ngừng để thực hiện nhiệm vụ gắn kết các công ty, doanh nghiệp về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.    

     A. Chức năng:

 • Tham mưu và giúp Hiệu trưởng làm cầu nối giữa nhà trường với cộng đồng xã hội và các doanh nghiệp; tiếp nhận các thông tin từ doanh nghiệp và xử lý thông tin, đề xuất xây dựng chương trình, nội dung đào tạo để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

 • Thực hiện công tác hướng nghiệp theo quy định.

   B. Nhiệm vụ:

 • Xây dựng và thực hiện việc gắn kết với các công ty, doanh nghiệp, các sở, ban ngành về việc hợp tác đào tạo;

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu về tỷ lệ HSSV có việc làm theo từng giai đoạn trong năm học;

 • Lập kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của người học có khả năng đáp ứng yêu cầu sau khi tốt nghiệp về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy;

 •  Xây dựng các chương trình hội thảo, giao lưu định hướng nghề nghiệp cho HSSV; báo cáo chuyên đề;

 •  Liên hệ các Trung tâm dịch vụ việc làm, Công ty, Doanh nghiệp nắm thông tin tuyển dụng, nghiên cứu nắm bắt thị trường lao động và dự báo thị trường lao động nhằm giới thiệu việc làm cho HSSV trong và ngoài nước;

 •  Phối hợp với các các khoa, công ty, doanh nghiệp tổ chức Ngày hội việc làm cho HSSV tốt nghiệp;

 •  Tổ chức giao lưu, đối thoại giữa HSSV và các doanh nghiệp, Tổ chức sơ kết giữa các sở, ban, ngành;

 •  Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp, đơn vị tổ chức hội thảo, chuyên đề nâng cao chất lượng công tác hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp;

 •  Quản lý trang thông tin việc làm, đa dạng hóa và cập nhật thông tin về việc làm thường xuyên;

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.