Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Giới thiệu Phòng Khoa học Công nghệ & HTQT

Rate this item
(3 votes)

Chức năng – nhiệm vụ

Được thành lập vào ngày 16 tháng 10 năm 2013 từ bộ phận của 02 phòng Đào tạo và Quan hệ Doanh nghiệp, tuy còn non trẻ nhưng Phòng KHCN và HTQT có lực lượng nhân sự trẻ, năng động, sáng tạo và đầy nhiệt quyết, tận tâm với công việc, hoàn thành tốt mọi chức trách nhiệm vụ được giao.

Về cơ cấu nhân sự gồm 05 người: 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và 02 chuyên viên phụ trách Khoa học Công nghệ, 01 chuyên viên quản lý Hợp tác quốc tế.

Trình độ chuyên môn: gồm 01 Tiến sỹ, 02 Thạc sĩ và 02 đại học.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ và HTQT (Trích tại Điều 12 và 13 của Quy chế hoạt động của Trường CĐCĐ Đồng Tháp)

Phòng đóng vai trò tham mưu trong lĩnh vực KHCN & HTQT của Nhà trường, gồm các hoạt động liên quan như sau:

1.Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực ngành, nghề đào tạo của trường và theo các quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và các quy định khác của Tỉnh.

2. Tham gia giải quyết những vấn đề khoa học và công nghệ do yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương đặt ra và phù hợp với các lĩnh vực ngành, nghề đào tạo của trường.

3. Tổ chức xây dựng định hướng, kế hoạch hàng năm, trung hạn và dài hạn về hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường. Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước hoặc các nguồn tài trợ theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các đơn vị sự nghiệp, các địa phương, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ để tổ chức các hoạt động khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với nước ngoài và các tổ chức quốc tế đúng quy định.

II. Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế:

1.Tham mưu Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế phù hợp với các quy định tạiĐiều 47 của Luật giáo dục nghề nghiệp.

2.Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phù hợp với mục tiêu hoạt động hợp tác quốc tế được quy định tạiĐiều 46 của Luật giáo dục nghề nghiệpvà chủ trương, chính sách của Nhà nước về Hội nhập quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp.

3. Chủ động thiết lập các mối quan hệ hợp tác, thực hiện đàm phán, ký kết các thỏa thuận về đào tạo, khoa học và chuyển giao công nghệ với các trường Đại học, Cao đẳng, các tổ chức giáo dục, khoa học và công nghệ của nước ngoài theo quy định của pháp luật.

4.Quản lý và triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác quốc tế theo thẩm quyền; thực hiện kiểm tra, đánh giá, tổng kết các hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường.

5.Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin về hoạt động hợp tác quốc tế. Phối hợp, báo cáo kịp thời các cấp thẩm quyền trong hoạt động hợp tác quốc tế nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.