Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Giới thiệu Chức năng và Nhiệm vụ của Phòng Chính trị và Công tác HSSV

 

Sơ đồ tổ chức

1. Chức năng:

- Tham mưu cho Đảng ủy và Ban Giám hiệu về các chủ trương, biện pháp, kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục toàn diện cho HSSV.

- Quản lý các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng của trường.

- Giáo dục ý thức chính trị cho sinh HSSV thông qua các hoạt động ở trong và ngoài trường.

- Quản lý công tác học sinh, sinh viên.

2. Nhiệm vụ:

a) Công tác chính trị

- Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ giáo viên và HSSV trong nhà trường để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng.

- Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khoá, đầu năm học cho học sinh sinh viên.

- Tổ chức học chính trị hè cho cán bộ, giáo viên.

- Phối hợp với đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên nhà trường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.

- Chủ trì công tác thông tin tuyên truyền, làm cho cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên nắm được tình hình và những chủ trương của nhà trường, của ngành, tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

- Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong nước và quốc tế với nhiều hình thức phong phú, thiết thực có tác dụng giáo dục truyền thống và lý tưởng cách mạng một cách sâu sắc.

- Phối hợp với các đoàn thể trong trường xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh với phương châm “kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” có môi trường xung quanh luôn xanh, sạch, đẹp.

- Tổ chức các buổi ngoại khoá theo chuyên đề như: đạo đức pháp luật, văn hoá, nghệ thuật, môi trường, dân số, phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường, nhất là phòng chống ma túy.

- Theo dõi công tác phát triển Đảng trong HSSV; tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong trường.

b) Công tác sinh viên

- Tổ chức tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào trường và quản lý hồ sơ cá nhân của HSSV trong suốt khoá học, ra quyết định thành lập ban cán sự lớp. Tiến hành làm thẻ đeo và thẻ HSSV.

- Tổ chức khám sức khỏe cho HSSV mới vào trường, xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để học tập. Triển khai công tác BHYT, BH tai nạn thân thể cho HSSV, phối hợp với các cơ quan bảo hiểm, các phòng ban có liên quan giải quyết các trường hợp HSSV bị ốm đau, tai nạn, rủi ro.

- Phối hợp với các phòng ban tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” vào đầu mỗi năm học cho HSSV với các nội dung sau: Phổ biến tình hình trong nước & quốc tế, các chính sách, chế độ của nhà nước đối với HSSV (học bổng, học phí, trợ cấp XH, nghĩa vụ quân sự trong thời bình, an ninh, trật tự trị an….), các quy chế, nội quy, các thông tư, chỉ thị liên qua đến HSSV, các vấn đề về thời đại.

- Phối hợp với các khoa tiến hành phân loại, xếp loại rèn luyện, điểm HSSV theo từng học kỳ theo quy chế hiện hành làm căn cứ để thực hiện chế độ học bổng & khen thưởng. Kiến nghị các hình thức kỷ luật đối với những HSSV vi phạm nội quy quy chế. Giải quyết các thủ tục hành chính cho HSSV: nghỉ học, chuyển trường, cấp chứng chỉ, giấy xác nhận….(theo quy chế công tác HSSV).

- Quản lý và giải quyết các chế độ liên quan đến sinh viên, bao gồm: chế độ miễm giảm học phí, học bổng (bao gồm học bổng Nhà nước và các học bổng tài trợ), trợ cấp xã hội, vay vốn tín dụng……

- Định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà trường với HSSV, làm đầu mối giải quyết và trả lời khiếu nại của HSSV.

- Chủ động phối hợp với chính quyền ở phường nơi trường đóng trong việc giữ gìn trật tự an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong quan hệ giữa HSSV của trường với HSSV trường khác và với nhân dân địa phương nơi trường đóng. Phối hợp xử lý nghiêm minh và kịp thời các vụ việc vi phạm qui tắc bảo vệ trật tự trị an.

- Tổ chức quản lý HSSV ngoại trú, Đội sinh viên tự quản, kiểm tra giám sát phong trào thi đua trong HSSV và việc chấp hành nội quy quy chế của HSSV trong nhà trường.

- Ngoài những nhiệm vụ nêu trên, Phòng Chính trị và Công tác HSSV còn thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu giao.