Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Chức năng, nhiệm vụ của Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Rate this item
(4 votes)

 Ban Chấp hành Đoàn trường Nhiệm kỳ 2017 – 20191. Đoàn trường

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp (gọi tắt là Đoàn trường) được thành lập theo quyết định số: 36 – QĐ/ĐTN ngày 10 tháng 9 năm 2003 của BCH Đoàn Khối Cơ quan Dân chính Đảng Đồng Tháp. Đoàn trường đã trãi qua 06 nhiệm kỳ hoạt động, nhiệm kỳ 2017 – 2019 là nhiệm kỳ lần 06.

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên.

- Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho đoàn viên.

- Phối hợp với các phòng, Khoa, Trung tâm, công đoàn trong nhà trường tổ chức các chương trình hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học, các lớp huấn luyện kỹ năng mềm.

- Lãnh đạo Hội sinh viên xây chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các Câu lạc bộ nhằm giúp sinh viên nâng cao kiến thức và hoàn thiện nhân cách.

- Phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể, kinh tế - xã hội trong và ngoài tỉnh chăm lo cho thanh niên, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

3. Đoàn viên sinh hoạt trong Đoàn trường

Đoàn viên sinh hoạt trong đoàn trường bao gồm những thanh niên là học sinh, sinh viên và viên chức trẻ tiêu biểu, tích cực trong học tập, công tác và đảm bảo các tiêu chuẩn theo Điều lệ do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quy định.

4. Hệ thống tổ chức

Năm học 2016 – 2017, Đoàn trường quản lý 37 chi đoàn, trực thuộc 03 Liên chi đoàn khoa (trong đó, chi đoàn các lớp: 32 chi đoàn, chi đoàn giáo viên: 04 chi đoàn và 01 chi đoàn viên chức) với 1335 đoàn viên và 56 đảng viên trong tuổi đoàn.

5. Ban Chấp hành Đoàn trường

Ban Chấp hành Đoàn trường lần VI, nhiệm kỳ 2017 – 2019 gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ Đoàn trường có 05 đ/c, đảm trách các công việc mang tính thường xuyên của Đoàn trường.